Bryne Rør på oppdrag i Tromsø

Vi hadde oppdraget på et prosjekt med oppbygging av Kvitebjørn – et energigjenvinningsanlegg på Skattøra utenfor Tromsø.

I februar 2016 sendte vi både utstyr og medarbeidere til Tromsø hvor de skulle være med på å bygge et nytt, moderne energigjenvinningsanlegg. Kvitebjørn Varme AS eier og drifter varmesentraler og fjernvarmenett i Tromsø. Ved forbrenning av avfall leverer de varme til oppvarming og tappevann i Tromsø by og innbyggere. I løpet av få år skal anlegget kunne levere over 120 GWh varme – som tilsvarer varmeforbruket til over 12.000 boliger.

AF Energibygg ANS står for totalentreprisen og har valgt å ta med seg sine lokale samarbeidspartnere på jobben. De aller fleste fagene er hentet fra Rogaland mens et firma fra Tromsø utfører gravearbeidet. Det er leid inn rørleggere fra et firma i Tromsø for å legge rør i gulv i den tidlige fasen på prosjektet.

Prosjekteringen på 6 måneder er utført i Sandnes, i tillegg til produksjon av betongelementer og hulldekker. Disse, biler og annet utstyr er sendt med skip nordover, mens arbeidsstaben reiser med fly. Bryne Rør har en bemanning på 2 personer gående på fulltid på prosjektet i turnuser på 10 dager og står for leveransen av sanitær-, sprinkler- og varmeanlegg.

Totalt koster investeringen for utbyggeren, Kvitebjørn Fjernvarme AS, en halv milliard. Det nye anlegget skal stå ferdig våren 2017.

Rørleggerbas Simon Reece på taket av admin. bygget med utsikt over kjelhallen.